Устройство на канализационната мрежаСградната канализационна мрежа се състои от отводни тръби, вертикални клонове, вентилационни тръби и подземна хоризонтална мрежа, която се обединява в общ главен събирател(шахта), който през сградното канализационно отклонение отвежда каналните води в уличната или дворната канализационна мрежа. В нашите ВиК ремонти са включени и ремонт на ревизионни шати. По хоризонталната подземна мрежа се предвиждат ревизионни шахти, а по останалите клонове ревизионни отвори.
Отводните тръби са къси тръбни участъци, които отвеждат замърсените води от санитарните прибори във вертикалните клонове с наклони. Най-често те се монтират закрити в стената над пода, от сифона на санитарния прибор до вертикалния клон, по възможно най-късия път с най-малко чупки. Така те се запушват по-трудно, почистват по-бързо и ВиК ремонти се извършват по-лесно. В действителност при не много замърсени канални води дължината на отводното отклонение при нужда може да се приеме и по-голяма, тъй като водата тече под известен напор, определен от наклона. Поради това е необходимо връзките на тръбните съединения да издържат нужният воден напор. При наши ВиК ремонти сме установявали, че липсват гумените уплътнения на връзките.
Дължината на отводните отклонения може да се увеличи, ако позволява да се даде по-голям наклон на тръбата.
Отводните тръби, както и тръбите за цялата канализационна мрежа не трябва да се монтират във външни стени, където има опасност от замърсяване. Отводните тръби се свързват с вертикалните клонове чрез разклонители 45 - 70 градуса и по изключение 90 градуса(при не много замърсени канални води). На отклоненията се предвиждат отвори за ревизия и почистване.

Източник: Христо Хаджиев - Водоснабдяване и канализация на сгради - 1966

Задайте вашият въпрос
Обикновено ще получите отговор в рамките на 24 часа.
Моля, пишете въпросите си на кирилица.

Вашето име:
Email за контакт:
Вашият въпрос:
Анти-спам въпрос:
На колко е равно
(едно + две) =

Към всяко ваше запитване можете да качите снимки.
Това ще спомогне за по-точен отговор.
Снимка 1
Снимка 2
Снимка 3