Измерване на водното количество - водомериВодното количество се имзерва с цел да се осигури правилно заплащане на консумираната вода и правилно провеждане на някои производствени процеси в промишлеността, при проверяване от опитен водопроводчик изправността на сградните водопроводни инсталации, и установяване водоснадбителните норми с цел да се наблюдават и подобряват технико-икономическите показатели на различните водоснадбителни съоръжения - помпени станции, пречиствателни съоръжения, водоеми, в строителството да се ограничава разхищението на вода и т.н. Водомерите е желателно да се монтират от водопроводчик и биват: обемни, скоростни, с дроселни части, парциални, с напорни тръбички, индукционни и ултразвукови.
Тези водомери работят правилно при напорни тръбопроводи(при пълно с вода сечение на тръбите). Освен тях има и устройства за измерване на безнапорни водни количества (при открити водни течения).
Всеки водомер се характеризира със следните параметри:
1. Чувствителност на водомера е най-малкият разход изразен в метри кубични на час, при който водомера започва да работи.
2. Най-голям, най-малък и нормален разход на водомера в метри кубични на час, който се определя в зависимост от необходимата точност на измерване и конструктивните особености на водомера.
3. Област на отчитане на водомера е отношението между максималния и минималния воден разход, при който точността на отчитането е в допустимите граници.
4. Точност на водомера е разликата между количеството вода, отчетено върху циферблата на водомера и действително изразходваното, изразено в проценти.
5. Характеристичен разход на водомера е разходът, при който напорните загуби, причинени от водомера са 10м.
6. Загуби на напор, причинени от водомера при преминаване през него на оразмерителния разход.
7. Дължина на тръбните участъци пред и след водомера, посредством които се осигурява необходимата точност на водомера.
При установяване на увеличен разход на вода, е добре да се извика специалист водопроводчик, да установи причината за това.

Източник: Христо Хаджиев - Водоснабдяване и канализация на сгради - 1966

Задайте вашият въпрос
Обикновено ще получите отговор в рамките на 24 часа.
Моля, пишете въпросите си на кирилица.

Вашето име:
Email за контакт:
Вашият въпрос:
Анти-спам въпрос:
На колко е равно
(едно + две) =

Към всяко ваше запитване можете да качите снимки.
Това ще спомогне за по-точен отговор.
Снимка 1
Снимка 2
Снимка 3