Обемни водомериОбемните водомери се разделят на бутални, дискови, ротационни, с овални зъбни колелета и лопатковидни, и се монтират от водопроводчик.
Бутални водомери - състои се от цилиндър с бутало и допълнителни механизми за предаване и сумиране. Буталото е назъбено за да може чрез зъбното колелце линейното движение да се превръща в ротационно. С помоща на зъбни колелца ротационното движение се използва за измерване на водния разход, както и за регулиране посоката на движение на водата в четирипътния кран. Буталните водомери имат голяма точност и добра област за отчитане, но поради недостатъците им(сложна направа, по-висока стойност, голямо тегло, големи напорни загуби) не се произвеждат.
Дискови водомери - те се състоят от следните части: тяло с две конични повърхности, подвижен диск с ос и две полукълба, предавателен механизъм и броителен механизъм. Между двата конуса се намира измервателна камера разделена с радиална преграда. При работа дискът винаги се допира едновременно до горния и до долния конус, а остта се върти около направляващият конус, непрекъснато допряна до него. Тялото има входен и изходен отвор. Дискът има прорез, така че при колебателните си движения прорезът, направляван от радиалната преграда, извършва само вертикални движения до горния и до долния конус. При разход на вода под действието на водния напор дискът извършва колебателни движения. При едно пълно колебателно движение през измервателната камера протича вода, по обем равна на обема на измервателната камера. При извършване на колебателното движение остта обикаля около направляващия конус и придава въртеливо движение в предавателния и от там в броителния механизъм. Дисковите водомери имат голяма точност и област на отчитане, но и те са със сложна направа, висока стойност, спират при нечиста вода, и поради това всеки специалист водопроводчик може да каже, че не намират широко приложение.
Ротационни водомери - състоят се от неподвижно цилиндрично тяло с направляващ цилиндър и преграда между довеждащия отвор и отвеждащия отвор. Единият отвор се намира на горното дъно на цилиндъра, а другият на долното. Между двата неподвижни концентрично разположени цилиндъра се намира подвижен цилиндър с ос, на която е поставено зъбно колело. Едната ос се върти около другата ос, направлявана от цилиндъра. Подвижният цилиндър има прорез, в който има преграда. Под действие на водният напор, подвижният цилиндър извършва колебливо движение, при което оста получава въртеливо движение. То се предава на броителния механизъм. Ротационните водомери имат крайно ограничено приложение по същите причини, както и другите обемни водомери. При повредата им е нужна намеса на водопроводчик.
Водомери с овални зъбци - състоят се от тяло с две овални зъбни колела в него, които се въртят под действието на водният напор. При един пълен оборот, колелата загребват четири равни обема вода. Тези водомери се използват, когато е необходимо по-точно измерване на водното количество.
Лопатковидни водомери - състоят се от две тела, разположени ексцентрично едно към друго така, че имат допирна точка. В тялото има четири прореза с лопатки, които се притискат от пружини така, че се опират в другото тяло. При преминаване на водата през водомера, водният напор притиска лопатките, те се въртят заедно с второто тяло, като загребват равни количества вода. Броят на оборотите на тялото е пропорционален на големината на водното количество. При нужда от монтаж на водомер се обадете на нашият водопроводчик.

Източник: Христо Хаджиев - Водоснабдяване и канализация на сгради - 1966

Въпроси и Отговори (4)
#40 Николай | 19.12.2012 10:17
Обемни водомери
Благодаря за изчерпателния отговор. Не ме притеснява сметката, проблема е в това, че когато пусна водата шуми неистово много, особенно когато намаля дебита на водомера. Когато се къпе някой така шуми понякога ,че малката се събужда. Хоризонтални, вертикални щрангове са нови - пжц, водомери нови, смесители скъпи. От в и к обясняват че нямало проблем при тях, уж направили проверка, проблема бил в етажната собственост, но не съм съгласен.
Администратор | 19.12.2012 10:58
Обемни водомери
Здравейте, шумът може да идва от: 1.уплътненията на душ батерията, водомер или уплътнение на мека водопроводна връзка /това може да се установи, като се пуска душа - топла вода - първо леко и постепенно се усилва докато започне шумът - и така пробата се прави със студената вода, за да се установи точно от къде идва шумът/ 2. Не добре укрепени щрангове и водопроводни тръби 3. Наличие на въздушни тапи във водопроводната мрежа.
#36 Николай | 12.12.2012 10:55
Обемни водомери
възможно ли е да има голямо количество въздух във водата и как да го установя? какъв тип водомер да закупя за да избегна отчитането и на въздуха в тръбата?
Администратор | 12.12.2012 11:49
Обемни водомери
Здравейте, обикновенно въздух във водопроводната система навлиза когато се спира водата и при пускането и вие веднага развиете крана и докато протече водата въздуха завърта перката на водомера и го отчита. Ако обаче когато чешмата ви тече и усетите че водата спира, не затваряйте крана докато смуче въздух системата и ще водомерната перка ще се завърти на обратно и ще свали разхода. Водомерите са така направени че за съжаление отчитат и преминаващия въздух. Предполагам, че сметките ви за вода са големи, проверете си тоалетното казанче да не би да имате теч от него. Дано да сме ви помогнали.

Задайте вашият въпрос
Обикновено ще получите отговор в рамките на 24 часа.
Моля, пишете въпросите си на кирилица.

Вашето име:
Email за контакт:
Вашият въпрос:
Анти-спам въпрос:
На колко е равно
(едно + две) =

Към всяко ваше запитване можете да качите снимки.
Това ще спомогне за по-точен отговор.
Снимка 1
Снимка 2
Снимка 3