Водоснабдяване на сгради, отдалечени от улична водопроводна мрежаСградите, отдалечени от водопроводни мрежи, се снабдяват с вода обикновено от самостоятелен водоизточник (това не променя предлаганите от нас ВиК услуги). В случаи, че близо до сградата няма подходящ водоизточник, тя може да бъде снабдена с вода и от отдалечена от сградата улична мрежа, щом като по технико-икономически съображения това е целесъобразно.
Сградите отдалечени от улична водопроводна мрежа (почивни станции, гари, санаториуми, заводи и др.), се снабдяват с вода от близки водоизточници - извори, кладенци или повърхностни води(потоци, реки и езера). в краен случай, ако около сградата няма такива водоизточници, може да се използва и дъждовна(снежна) вода. За целта се изграждат цистерни (ние не предлагаме такива ВиК услуги). При определяне мястото за построяване на сгради, отдалечени от населени места, е необходимо да се направвят предварителни проучвания относно тяхното водоснабдяване, като се определи и приблизителната стойност на цялостната водоснабдителна система (водохващане, резервоари, тръбопроводи и др.). Тази стойност може да бъде твърде голяма в сравнение със стойността на цялата сграда, което в някои случаи налага мястото за построяване на сградата да се приближи до водоизточника.
Водоснабдителната система на сгради със самостоятелен водоизточник има почти същите елементи, както водоснабдителната система на населени места: водохващане, главен водопровод (от водохващането до резервоара), напорен резервоар и мрежа (вътрешна).
Както сами разбирате, без да има водоснадбяване не може да има и ВиК услуги.

Източник: Христо Хаджиев - Водоснабдяване и канализация на сгради - 1966

Задайте вашият въпрос
Обикновено ще получите отговор в рамките на 24 часа.
Моля, пишете въпросите си на кирилица.

Вашето име:
Email за контакт:
Вашият въпрос:
Анти-спам въпрос:
На колко е равно
(едно + две) =

Към всяко ваше запитване можете да качите снимки.
Това ще спомогне за по-точен отговор.
Снимка 1
Снимка 2
Снимка 3