Водоснабдяване на сгради, отдалечени от водопроводна мрежа 3 частВсички ВиК услуги, които предлагаме са с гарантирано качество.
Покрай населените места на по-малки или на по-големи разстояния често се строят сгради с различно предназначение. Колкото такива сгради са по-отдалечени от уличната водопроводна мрежа, толкова тръбното отклонение е с по-голяма дължина и следователно ще бъде по-скъпо. с увеличаване дължината на тръбното отклонение свободния напор се намалява, което налага да се увеличи неговият диаметър. Това още повече го оскъпява. За да се избегнат големите разходи в подобни случаи, прибягва се до търсене на близки до сградата водоизточници. Ако такива няма или пък след сравнително пресмятане се установи, че водоснабдяването на сградата от самостоятелен водоизточник не ще бъде по-икономично, прибягва се до нейното водоснабдяване от уличната мрежа, въпреки че е отдалечена на един, два или повече километри. В такъв случай в зависимост от свободния напор на уличната мрежа, диаметъра на тръбното отклонение за сградата, водният разход за всекидневни нужди, противопожарният разход и денивелацията между началната и крайната точка на тръбното отклонение от уличната мрежа към сградата съществуват следните варианти за водоснабдяване на сградата. От казаното дотук е видно, че водоснабдяването играе важна роля за всички ВиК услуги.
1. Водният напор в сградната мрежа при едновременността на максимален секунден разход и противопожарен разход е достатъчен без направа на допълнителни устройства за увеличаването му. В този случай диаметърът на тръбното отклонение се определя в зависимост от всекидневния и противопожарния разход.
2. Диаметърът на тръбното отклонение на сградата може да бъде намален така, че само при максимален секунден разход на вода напорът да бъде достатъчен, а при едновременност на действие с противопожарният разход напорът да бъде недостатъчен. В такъв случай се прави икономия от тръбното отклонение, но е необходим допълнителен разход за резервоар или помпа.
3. Водният напор е недостатъчен за всекидневни, следователно и за противопожарни нужди. В такъв случай се предвижда помпа в избата и резервоар на тавана или хидрофор.
Кой от изложените по-горе варианти ще се окаже най-подходящ за отделни случаи, ще зависи от конкретните условия, изисквания и възможности. За тази цел е необходимо да се направи технико-икономическа обосновка.
Съпътстващите ВиК услуги за изграждането на нов водопровод от отдалечена улична мрежа или от собствен водоизточник, изискват група от ВиК специалисти работещи в бранша.

Източник: Христо Хаджиев - Водоснабдяване и канализация на сгради - 1966

Въпроси и Отговори (4)
Моля, интересувам се услугата за сградно водопроводно отклонение от улицата до водомерната шахта колко ще ми струва услугата с водомер(ако правя водомерната шахта) колко ще ми струва с/без шахта?
Здравейте, първо трябва да имате проект, одобрен от вик дружеството. За да се даде оферта трябва да се знае дълбочината на уличния канал, размера на уличния водопровод, разстоянието до парцела, каква е настилката. Повечето от тези неща ще бъдат записани в проекта.
Здравейте, бих искала да питам дали изготвяте проект за сградно водопроводно отклонение на преместваем обект Фургон, намира се в софия в кв.модерно предградие.
Здравейте, за съжаление не изготвяме.

Задайте вашият въпрос
Обикновено ще получите отговор в рамките на 24 часа.
Моля, пишете въпросите си на кирилица.

Вашето име:
Email за контакт:
Вашият въпрос:
Анти-спам въпрос:
На колко е равно
(едно + две) =

Към всяко ваше запитване можете да качите снимки.
Това ще спомогне за по-точен отговор.
Снимка 1
Снимка 2
Снимка 3