Изграждане на канализацияИзграждането на нова канализация е свързано с изготвяне на проект одобрен от ВиК дружеството. Изграждаме сградно канално отклонение, изгражда ревизионни шахти(те се използват за отпушване на канали), изграждане на канализация за битова и дъждовна вода, изграждане на дворна и площадкова канализация. Изграждане на сградна канализация.

Свързване на сградата към уличната канализация. Обикновено за гр. София използваме тунелен способ, чрез който стигаме до уличния канал или шахта, където правиме връзката и полагаме тръбите от уличният канал към сградата. Тунелният способ е с предимство, тъй като не се искат разрешителни от общината и КАТ за извършване на ремонтни работи на уличното платно. Канала подаден в имота завършва с ревизионна шахта. От тази шахта според плановете се изгражда сградната подземна канализация(хоризонталните шрангове), а от там и надземната(вертикалните щрангове).
По ВиК проект се изгражда и дворната канализация за дъждовни води.
Обикновено тръбите, които се използват за изграждане на канализация са PVC тръби с диаметър съобразен с натоварването, което ще поемат, но може да се използват и бетонни, всичко зависи от ВиК проекта. Потърсете нашите ВиК услуги.

Въпроси и Отговори (106)
#5303 Методи Димитров | 08.02.2024 15:05
Изграждане на канализация
Здравейте, може ли примерна оферта за включвaне към новоизградена канализация по все още неозаконена улица? Къщата е със септична яма към улицата, но има изведена отделна точка предвидена за свързване към уличната канализация. Трасето е около 20 метра до ревизионната шахта.
Сателитна снимка на имот
Администратор | 08.02.2024 19:33
Изграждане на канализация
Здравейте, тази информация не е достатъчна за да ви се даде оферта. Освен това, трябва да имате одобрен проект за включването и по-него да ви се даде оферта.
#5120 Милена Вълчева | 19.09.2023 22:23
Изграждане на канализация
Здравейте, поради пропадане на тръбите на канализацията пред жилищен блок се получава често запушване и връщане на отходни води в мазетата. Писали сме многократно писма до ВиК дружеството и Общината, но така и не се разбра, чия собственост е тази част от канализацията и кой е отговорен за поддръжката й. Предприели сме подмяна на тръбите за наша сметка. Въпросът ми е, можем ли да подадем иск след това за евентуално връщане на разходите по ремонта и от кого? Трябва ли да искаме разрешение за извършване на ремонта и ако да, също от кого?
Администратор | 20.09.2023 07:42
Изграждане на канализация
Здравейте, ако плащате канализационни в сметката ви за вода, това означава, че канализационното отклонение се стопанисва и поддържа от този на когото плащате - и той трябва да извършва ремонта за негова сметка. Разрешителни за ремонт се издават от Общината. Прочетете си НАРЕДБА № 4 от 14 септември 2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи.
#5097 Светла Иванова | 03.09.2023 22:05
Изграждане на канализация
Здравейте, имаме проблем със спукване или пропадане по подземната част на канализацията, на разстояние от градската шахта до мястото в което влизат в мазата на нашият блок. Връщат се отходни води и се пълният общите части. Разстоянието за подмяна на тръбите е 12м, като 3м са пътно платно а останалата част е тротоар и площадка точно пред входната врата. Блокът е строен 2009-2010г.. Въпросът е трябва ли да искаме разрешение от различни институции, за подмяна на тръбите. Особенно за разкопаване на улицата.
Администратор | 04.09.2023 06:40
Изграждане на канализация
Здравейте, да трябва да искате писменно разрешение от общината.
#4944 Кирил Енев | 30.05.2023 06:41
Изграждане на канализация
Здравейте, около сградата в която живея, състояща се от 6 апартамента има 3 броя канализационни шахти. След голяма авария и ремонт на уличен магистрален водопровод пред сградата 2 от шахтите се оказаха пълни с боклуци и чакъл. След опит от ВиК дружеството да ги почистят се оказа, че едната вече не функционира, а другата работи с 20 % от капацитета си. Сградата е доста стара и ВиК дружеството твърди, че не разполага с информация откъде минава уличната канализация и отказва да се ангажира със възстановяването на шахтите. Допълнителен проблем е че в канализацията са присъединени подземни води, които в района са в изобилие и в момента те пълнят шахтите и те преливат. Въпросът ми е каква точно и докъде се простира отговорността на ВиК дружеството за възникващите щети по сградата и проблемите за живущите и съответно какъв да бъде нашия подход към решаването на проблема?
Администратор | 30.05.2023 07:14
Изграждане на канализация
Здравейте, ВиК дружеството стопанисва канализационното отклонение от уличния канал до първа ревизионна шахта. Ако първа ревизионна шахта е пълна, дружеството трябва да отстрани повредата за тяхна сметка.
#4833 ТЕДИ | 16.03.2023 08:46
Изграждане на канализация
Здравейте, живеем накрая на селото зад нас е поле, преди да започнат нивите има мръсен канал в който всички от улицата сме включени сигурно над 50 години, съседа след нас си постави тръба със следващия съсед и запуши канала за 4 къщи назад, водата съответно се връща обратно в дворовете на тези 4 къщи, какво е правилното действие има ли изобщо право, неговия отговор е че устно ни е предупредил, което не е вярно, сега съответно да изкопаем тези 4 къщи и да сложим тръби и ние е сериозна сума пък и той иска да му заплатим и на него даденото до момента, по-точно да сме го разделили, как се процедира в такъв случай, той документално какво трябва да има, за да си позволи 'отрязването ни'? В допълнение е че е роднина с кмета на селото и ще си извади предполагам всичко необходимо.
Администратор | 16.03.2023 18:59
Изграждане на канализация
Здравейте, ако в сметката ви за вода има начислени канализационни такси - не може да ви се прекъсне канализацията - следва жалба до собственика на канализацията и след това съдебна процедура. Ако не плащате такси, по-мирен път се разберете с кмета и този който ви е прекъснал канализацията.
#4483 Христо | 06.06.2022 11:57
Изграждане на канализация
Здравейте, при дворна канализация е монтиран клапан с диаметър 110 мм. Има ли нужда от ревизионна шахта за поддръжка или от отпушване при запушване на клапана, или при запушване на дворната канализация? При необходимост от изграждане на ревизионна шахта, кой трябва да я изгради, ВИК изпълнители, строителни работници или е задължение на ВИК изпълнителите при монтажа на възвратната клапа? Каква е цената, труд и материали? При необходимост от ревизионна шахта. Благодаря предварително за отговор.
Администратор | 07.06.2022 20:51
Изграждане на канализация
Здравейте, възвратната клапа, се монтира в първа ревизионна шахта или в първата шахта след регулационната линия на имота. На първа страница сме посочили връзка към наредба №4 от 14 септември 2004 г., в която може да намерите отговор на въпросите си. Ако уличния канал е проблемен и затова се монтира възвратна клапа, може де потърсите правата си по законовия ред. Ние не монтираме възвратни клапи, защото са възможни чести запушвания, особено ако канализацията не се ползва по предназначение.
#4176 Светослав | 13.09.2021 14:57
Изграждане на канализация
Добър ден, интересувам се от тунелно полагане на пвц тръба ф160 - 15 м. На дълбочина 1,90 в най дълбоката точка до 0,60 в най плитката. Канала е под една рампа която е изпълнена с фундаментна плоча от 40 см., и самото копаене е под нея до точката на излизане и в двата края . Интересуваме цена за линеен метър и време за изпълнение.
#4126 Мариета | 11.08.2021 10:51
Изграждане на канализация
Здравейте. Преди една година си дакупих имот в сграда, в която се оказа, че няма изградена канализационна система. Бихте ли ми помогнали с информация, за стъпките по изграждането на такава?
Администратор | 11.08.2021 19:47
Изграждане на канализация
Здравейте, първо си намирате проектант, да ви изготви проекта. Проекта трябва да се одобри от ВиК дружеството. Проечете си НАРЕДБА № 4 от 14 септември 2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи - дали сме връзка към наредбата на началната ни страница.
#4097 Силвия | 19.07.2021 21:59
Изграждане на канализация
Здравейте, Бихте ли ни направили оферта за изграждане и присъединяване към съществуваща канализация в село Балша. Трасето е около 200 м.?
Администратор | 20.07.2021 15:37
Изграждане на канализация
Здравейте, изпратен ви е отговор на посочения пощенски адрес.
Здравейте. Имам къща, която е голяма къща разрязана на две части, като по този начин се правят две цялостни къщи. Канализацията на съседката ми влиза в мазето ми и се присъединява към канализацията ми. В моята градина има септична яма, което може би е незаконна. Основната тръба към септичната яма, в моята градина, е счупена и съседът ми не иска да плати част от ремонта. Как мога да разбера дали септичната яма е законна - и дали септичните ями работят правилно? Може ли вашата компания да извърши ремонта? Къщата е в София.
Администратор | 11.07.2021 06:58
Изграждане на канализация
Здравейте, ако в общината има приложен и приет проект за септична яма, тогава всичко е законно. На каква дълбочина е счупената част на тръбата? И има ли постройка над счупената част?
#4017 Ваня | 11.06.2021 20:04
Изграждане на канализация
Здравейте! Живея в блок, в който съседният вход са бетонирали капака на шахтата за обратна вода. Сега в тези порои нашият вход мазетата се наводняват с обратна вода. Имат ли право и как мога да процедирам да се отвори и тяхната шахта. Тази шахта от която се наводняваме е обща там се изливат техните и нашите обратни води, а пари за ремонт не искат да дават. Благодаря!
Администратор | 11.06.2021 22:24
Изграждане на канализация
Здравейте, според закона за етажната собственост, никой не може да бъде лишаван от достъп до общите части.
#3949 Евгени | 23.04.2021 15:04
Изграждане на канализация
Здравейте, след решение на етажната собственост наехме фирма, за да извърши укрепване на основите на блока ни (стара панелна сграда в гр. София). Ремонтът се извършва с всички разрешителни от общината. Наета е и фирма за строителен надзор. Укрепването се извършва с инжектиране на бетон под налягане под основите на блока. На финалния етап на укрепването обаче фирмата изпълнител налива огромно количество бетон, като се оказва, че по този начин компроментира камениновия мръсен канал, който излиза от блока и отива към локалната ВиК шахта. Започва връщане на мръсните води обратно към блока. Камениновия отходен канал не е вписан в чертежите на общината или в кадастъра. Софийска вода признава, че стопанисва канала, но обвинява фирмата изпълнител, че е увредила тяхното съоръжение и отказва да направи ремонта. Фирмата изпълнител на укрепването също отказва да предприеме или заплати ремонт, поради клауза в договора, че възникнали взаимоотношения с ЧЕЗ, СВ и ВИК са за сметка на възложителя. Изглежда, че изходът е изкопаване и заменяне на стария каменинов канал извън рамките на блока (в блока канализацията е подменена с ПВЦ). Според вас: 1) за чия сметка трябва да се извърши такъв ремонт 2) какви документи са нужни за такъв ремонт 3) по-евтино ли би било да се изгради нов канал до шахтите на ВИК по използваният от Вас Тунелен метод? Какви документи бих били необходими? Благодаря и поздравления за сайта.
Администратор | 23.04.2021 16:23
Изграждане на канализация
Здравейте, с договора трябва да отидете при адвокат. Според нас, с тази клауза /така както я цитирате/, не могат да се оправдаят, тъй като те са виновни за щетата. Ако се прави нов канал е необходим проект. Ако се извършва ремонт на старата канализация - разрешително от общината, при положение, че канала е на общински терен. За да се даде цена е необходима да се знае дълбочината на канализацията, какъв е теренът и разстоянието до уличния канал.
#3874 Цветелин Димитров | 09.03.2021 18:24
Изграждане на канализация
Здравейте мисля да закупя имот в с. Долни Богров но няма канализация в къщата. Въпроса ми е, как и колко ще ми струва да се изгради мръсен канал и да се въведе в имота?
Администратор | 09.03.2021 18:46
Изграждане на канализация
Здравейте, първо ще ви трябва проект, който да се одобри от общината или ВиК дружеството, в зависимост от това, кой стопанисва уличната канализация. След като това стане, тогава търсите изпълнител. Трябва да има и разрешение от общината за разкопаване на улицата. Всяко от посочените действия има съответната цена. Ние няма как да ви кажем цена за проекта и разрешителното. Освен това цената за изпълнението зависи от дълбочината и настилката на кота нула.
#3836 Любомир Димитров | 22.02.2021 19:39
Изграждане на канализация
Сигнала към соф. вода го подадох по телефона. Към община Люлин по имейл.
Администратор | 23.02.2021 08:30
Изграждане на канализация
Здравейте, покажете писмения отговор от общината.
#3633 Анна | 02.12.2020 18:01
Изграждане на канализация
Здравейте! Имам парцел УПИ, в който бих искала да поставя временна постройка тип бунгало до построяване на къща в бъдеще, съответно искам да прокарам мръсен канал, вода вече има. Пред имота, на асфалтов път има канализация и околните къщи са свързани. Питането ми е за административните стъпки: проект на ВиК, разрешение от общината, какво друго е необходимо? При издаден вече един проект (този за бунгалото), бих ли имала проблеми за втори, когато реша да строя къщата? Убедена съм, че стойността на услугите варира и е с доста фактори, все пак някакъв ориентир какво да очаквам?
Администратор | 02.12.2020 20:42
Изграждане на канализация
Здравейте, проект, разрешение и изпълнител. За бунгалото е едно, за къщата ще трябва друго разрешително. Цените проектанта трябва да ви каже - такса към вик дружеството и такса в общината.
#3450 Линда Варсанова | 28.07.2020 11:22
Изграждане на канализация
здравейте. поздравления за сайта и за отзивчивостта ви. аз живея в къща с двор, която има канализация.съседът ми от една година излива мръсна вода от дренаж директно в моя двор-заустена е на границата на двата двора. помолих го да намери друго решение, а той твърди, че единственото решение е да премине през двора ни нашата канализация . неговият двор е с наклон, достъпът до улицата му е отрязан от друг имот(друга къща), а нашата шахта е на над 20 метра от неговата и свързването би унищожило терена ни. казах му да се върже към улицата директно, а той каза, че това налага да се направят 2 помпени станции, които биха стрували над 20 хил. лева? няма ли друго решение той да изведе водата директно към улицата, което да не е толкова скъпо. много ви благодаря!
схема на канализацията
Администратор | 28.07.2020 17:23
Изграждане на канализация
Здравейте, без ваше разрешение, не може да се свърже в имота ви. Канализационното отклонение, се изгражда от вик дружеството, което стопанисва канализацията и е за негова сметка, така е по наредбата, освен ако канализацията е изградена на частни начала. Посъветвайте се с юрист.
Администратор | 28.07.2020 17:24
Изграждане на канализация
Здравейте, без ваше разрешение, не може да се свърже в имота ви. Канализационното отклонение, се изгражда от вик дружеството, което стопанисва канализацията и е за негова сметка, така е по наредбата, освен ако канализацията е изградена на частни начала. Посъветвайте се с юрист.
#3423 Емил Антонов | 19.07.2020 02:33
Изграждане на канализация
Здравейте, малка част от кв. Триъгълника в София в която притежавам УПИ няма изградена канализация. Всички съседни имоти на първа линия със Суходолската река имат зауствания на каналите си в реката. Въпросът ми е, дали ще мога да получа разрешение за строеж на жилищен блок с пречиствателна станция, чиито пречистени води да се заустват в реката (каквато е практиката и сега, но поне пречистени).
Администратор | 19.07.2020 14:01
Изграждане на канализация
Здравейте, за съжаление ние не можем да ви отговорим, трябва да се обърнете към ВиК дружеството, или общината.
#3391 Даниел | 03.07.2020 10:55
Изграждане на канализация
Здравейте, възможно ли е да се вържа към уличната канализация с къртица без да се копае улицата защото е чисто нова. Благодаря.
Администратор | 03.07.2020 21:44
Изграждане на канализация
Здравейте, не е възможно. Може на тунелен способ.
#3185 Марияна Балева | 28.02.2020 07:05
Изграждане на канализация
Здравейте въпроса ми е следния: Живеем в къща, която купуваме 2008г. за която знаем, че си има канализация. 2010г. започваме да подготвяме документи за строеж и Вик ни издава бележка, че водоснабдителните и канализационна мрежи са изградени съгласно изискванията. Бележката да послужи пред общината. На протокола на откриването на строителната площадка пише Ел. захранване-съществуващо, водоснабдяване-съществуващо, канализация-съществуваща. Канализация ни излиза от нашия имот, минава през имот публична общинска собственост даден на концесия и се включва в градската канализация. Януари 2020г. концесионера на общинския имот решава, че тръбите му пречат и ги премахва. Отиваме във Вик-те ни отговарят, че никой не може да ни прекъсва канала, и те отговаряли за инсталациите. Да се обърнем към общината, понеже мястото е общинско. Отиваме в общината те ни отговарят - при нас няма данни за съществуваща канализация, вие мръсен канал не плащате и мястото е дадено на концесия. Ние без съгласието на концесионера нищо не можем да направим. И така вече 2 месеца Вик и община си прехвърлят топката, а ние сме без канализация. Какво ще ни посъветва те да предприемем. Благодаря.
Администратор | 28.02.2020 20:53
Изграждане на канализация
Здравейте, най добрия вариянт за вас е да потърсите адвокат. Той ще каже какви са правата ви, след като му покажете надлежните документи.
#3084 Румен | 08.01.2020 17:14
Изграждане на канализация
Здравейте! Интересува ме ориентировъчна оферта за следното: Имам външна баня на къщата, която трябва да присъединя към съществуваща канализация. Разстоянието между двете е 35 м., като теренът е равен и е изцяло частна собственост. Интересува ме при това положение необходими ли са някакви документи, разрешителни, проекти и т. н. Грубо колко би струвало с включени материали, труд, транспорт и евентуални проекти и разрешителни? Обектът се намира в с. Габра - на 50 км. от София. Към момента ми трябва примерна оферта, за да изчисля приблизителният размер на разходите, за които трябва да се подготвя. Благодаря предварително!
Администратор | 08.01.2020 19:31
Изграждане на канализация
Здравейте, проект е необходим. Цената зависи от дълбочината на канализацията, а това ще го има в проекта.
#2939 Елка | 04.10.2019 14:31
Изграждане на канализация
Здравейте, нашият блок е с площадкова канализация, изградена 30-те години на миналия век с каменинови тръби на 2м дълбочина, мисля, че са 15см. Имаме съмнение за спукана канализационна тръба, защото плочките блока са с много издигания и пропадания. В мазетата е сухо, няма теч или влага, не мирише. Дори да има теч, вероятно водата си е намерила друга посока, не към сградата и основите. Въпросът ми следния: Ако се окаже, че наистина е спукана тръба - каква е законовата процедура по подмяна? Строителни документи за сградата няма. Теренът е общински около блока, но ревизионната шахта и тръбата от нея до тази на съседния блок /около 80-100м/, са наши според ЗУТ. От къде се вадят разрешителни в Общината, иска ли се разрешение и от Софийска вода, Топлофикация, Чез и т. н.? Кой координира процеса, че да са спазени всички законови изисквания?
Администратор | 04.10.2019 15:38
Изграждане на канализация
Здравейте, уведомява се общината за ремонтни дейности на канализацията ако теренът е общински. Ако канализацията е ваша собственост, при ремонт не се изисква проект.
#2700 Силвия | 13.04.2019 13:41
Изграждане на канализация
Да, има изградена канализация, ние всъщност от домовете до нея трябва да се включим на собствени разноски.
Администратор | 13.04.2019 22:50
Изграждане на канализация
Здравейте, в чл.7 ал.3 от същата наредба се казва, че канализационното отклонение се изгражда от оператора т.е вик дружеството и е тяхна собственост. Шахтата в имота към която трябва да се свърже канализ. отклонение се изгражда от потребителя и е негова собственост, чл.7 ал.2. Прочетете си наредбата.
#2696 Силвия | 11.04.2019 19:23
Изграждане на канализация
Здравейте, мръсния канал на няколко къщи се оттича свободно на метри от къщата в близката река. Това е така от години, сега това пречи на хората и е редно да се направи, и да се включим няколко къщи в мръсния канал. Самото включване и прекопаване на улиците е скъпо, а се оказа, че ние трябва да го платим от личните си средства. След което ще се стопанисва и поддържа от ВИК. Не съм наясно със закона, питам се дали е редно да е така!?
Администратор | 12.04.2019 17:50
Изграждане на канализация
Здравейте, на началната ни страница на сайта сме посочили връзка към наредбата. От това което сте ни написали, не става ясно дали изобщо имате улична канализация. Прочете наредба № 4 от 14 септември 2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи.
#2497 Димитър Майсторов | 13.12.2018 19:49
Изграждане на канализация
Здравейте, живея в кв. Кръстова вада София на улица Емилиян Станев. Къщата ни има канализация която е прекарана през чужд имот и отива към съседна улица. В момента по нашата улица прекарват улична канализация. Какво трябва да направя за да се включа в новата канализация.
Администратор | 14.12.2018 19:57
Изграждане на канализация
Здравейте, най-добрия вариант за вас е да се разберете с фирмата която изгражда канализацията, да ви пуснат отклонение до един метър в имота. Другото е, проект и изпълнител.
#2387 Ваня Георгиева | 05.10.2018 00:06
Изграждане на канализация
Здравейте. Имам законно изградена канализация, с проект, одобрен от Вик, включена в общинската законна канализация. Имам ревизорна шахти,но те не са в моя имот, защото мястото е много малко.Тръбите и шахти те са в общинско място. Имам документи, разрешителни и платени такси за всичко. Съсед иска да включи мръсния си канал в една от ревизорните ми шахти. Не ме е питал за разрешение. Аз не съм съгласна. Видях че е започнал подготовка да копае. Има ли право да се включи в моя канал, без мое разрешение. Общинския канал е на 20 метра по-нататък, но той е решил че в моя ще му излезе по-евтино.
Администратор | 05.10.2018 23:20
Изграждане на канализация
Здравейте, без одобрен проект, няма право да се влючва. Подайте писмен сигнал в общината и във вик дружеството.
#2320 Парашкевов | 11.09.2018 16:48
Изграждане на канализация
Канала ми беше запушен извън границите на имота! В имота имам ревизионна шахта. С почистващите машини на ВиК нищо не се получи. От общината разрешиха изкопни работи. ВиК разкопаха и почистиха запушеният участък. В същото време изградиха и ревизионна шахта над централният канал в която включиха моята тръба! Всичко изглеждаше ОК докато не ми казаха, че всичко + шахтата ще бъде за моя сметка! Това нормално ли е? Сумата е трицифрена, като първата не е "1".
Администратор | 11.09.2018 22:45
Изграждане на канализация
Здравейте, прочете чл.25 ал.2 от Наредба № 4 от 14 септември 2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи. На началната страница сме дали връзка към тази наредба или я потърсете в търсачката.
#2310 Даниел Миланов | 07.09.2018 07:05
Изграждане на канализация
Здравейте. Предстои ми покупка на имот част от дворно място. Общата площ на двора е 1200 кв.м, като аз ще закупя половината, т.е 600 кв.м.Канализацията обаче минава през другата половина на двора. Има ли възможност за свързване към нея с цел да се избегне отделно свързване към градската канализация и може ли вие да го направите? Благодаря предварително.
Администратор | 07.09.2018 19:46
Изграждане на канализация
Здравейте, трябва да имате договор нотариално заверен с другия собственик за включване към неговата канализация.
#2246 надя георгиева | 10.08.2018 22:50
Изграждане на канализация
Здравейте, притежаваме двуетажна къща, която е свързана с канализацията. Преди да влезе тръбата в канализацията имаме септична яма - утайник. При лошо време се връща лоша миризма от канала. Казаха ни, че трябва да сложим т.н. еска преди канала да влезете в утайника. Какво представлява тази еска и има ли я на пазара? Благодаря!
Администратор | 11.08.2018 08:34
Изграждане на канализация
здравейте, има такива ески ф 110 мм пвц, за тоалетни чинии с долно оттичане. но може и да се направи от тръби, целта е да задържа вода и съответно миризма. ако се сложи такава, канализацията ще почне да се запушва често и затова не се препоръчва да се изгражда в подземна канализация. ако миризмата ви е в къщата прочетете тази статия
#2100 Нели | 17.04.2018 08:30
Изграждане на канализация
Здравейте, имам парцел в с.Петърч. Тази година смятам да строя и вече получих разрешително за строеж. Нямам канализация. На съседната улица има, но е незаконна. Вик ми отговориха, че нямат данни. Можете ли да ми изградите канализация и колко ще ми струва. Улицата пред парцела е макадан и не е асфалтирана. По принцип проекта за къщата е със септична яма. Надявам се да ми отговорите.
Администратор | 17.04.2018 21:17
Изграждане на канализация
Здравейте, без одобрен проект, не се наемаме да ви изградиме канализация.
#2047 Косева | 13.03.2018 10:38
Изграждане на канализация
Здравейте, интересува ме можете ли да изградите ревизионна шахта на съществуващ мръсен канал в двора на къща и каква е цената за услугата? Къщата се намира в гр. Костинброд.
Администратор | 13.03.2018 12:19
Изграждане на канализация
Здравейте, каква е настилката и дълбочината?
#2025 В. Недева | 27.02.2018 17:21
Изграждане на канализация
Здравейте, предстои да купим къща в село близо до гр. Костенец, обл.Софийска. Селото няма "мръсна" канализация, а само е водоснабдено от т.нар. Ихтимански водопровод. В имота има дворна чешма и прокарана инсталация в самата къща. При огледа имота беше зазимен, т.е. водата към къщата е спряна за да не замръзне, а и имота не се ползва от около 2 г. Има вътрешна чешма в кухня и в баня и моноблок в тоалетната. Обясниха ни, че отходната канализация е с т.нар. попивна септична яма. Конкретните ни въпроси са: да настояваме ли да се пусне водата към къщата, за да тестваме канализацията? Колко е надеждна тази попивна септична яма? И въобще има ли нещо, което е важно да знаем/да питаме брокера/да тестваме, за да не се окаже после някакъв проблем? Извинявам се, ако въпросите не са много точно формулирани, но нищо не разбирам от водопровод и канализация::) Благодаря, предварително!
Администратор | 27.02.2018 21:29
Изграждане на канализация
Здравейте, хубаво е да се тества водопровода и канализацията, но изчакайте да се стопли времето. Септичната яма трябва да има отвор и като се пусне водата, трябва да я чувате, че изтича в сеп. ямата. Добре е да се знае обема на сеп. ямата.. Изграждането на нова сеп. яма, не е евтино начинаение, има и изсквания, проект и т.н.
#1997 Иван Сотиров | 05.02.2018 16:20
Изграждане на канализация
Здравейте, обмисляме закупуването на УПИ в София, Карпузица. В имота има стара къща, която е за събаряне и е на септична яма. Канализация на улицата където е къщата няма. Към кого трябва да се обърне настоящия собственик - община / ВиК дружество и как се именова документа, с който да се даде информация къде е точно канализацията и през къде трябва да се мине. Благодаря предварително Иван
Администратор | 05.02.2018 21:20
Изграждане на канализация
Здравейте, обърнете се към Софийска вода и проверете къде е най-близката канализационна мрежа до парцела. Те ще ви кажат как се процедира.
#1945 Коста | 12.12.2017 07:48
Изграждане на канализация
Здравейте, става дума за стара двуетажна къща, на която първият етаж се пада приземен и подът се пада на около 1,60м под нивото на пътя. Ще отворим да видим дали шахтата е достатъчно дълбока, за да може да се свърже къщата към канализацията. В момента в къщата има изградена септична яма, която е строена преди повече от 70 години и според собствениците е попивна. Може ли да се ползва такава яма и за водата от тоалетната или е само за отходната вода от чешмата?
Администратор | 12.12.2017 20:07
Изграждане на канализация
Здравейте, при напълване на септичната яма, трябва да се изпомпва. Ако не е голяма, при включване на тоалетна към нея, ще се пълни бързо а това са разходи. Когато измерите дълбочината на улицната канализация и не знаете как да постъпите, пак ни пишете.
#1774 Любомира Тончева | 16.08.2017 08:44
Изграждане на канализация
Благодаря за коментара. А възможно ли е според вас да получа информация от ВИК за дълбочината на уличната канализация, за да съм сигурна че има смисъл да купувам въобще парцела?
Администратор | 17.08.2017 11:20
Изграждане на канализация
Здравейте, най-добре е вие да отворите най близката улична шахта до парцела и да измерите дълбочината, за да не стане грешка.
#1769 Любомира Тончева | 15.08.2017 16:24
Изграждане на канализация
Здравейте, предстои ни закупуване на парцел в регулация в гр. Костинброд. Парцелът е с лека денивилеция, така че улицата която е с нетрайна настилка се пада по-високо от двора. Въпросът ми е може ли да се присъединим към канализацията, която е на около 50 метра от петното за къща и какви са вариантите?
Администратор | 15.08.2017 19:17
Изграждане на канализация
Здравейте, на 1м разстояние е необходим 1 см. наклон на тръбата - трябва да се знае дълбочината на уличната канализация и да се прецени дали ще може да се заустите в уличния канал.
#1752 Неделин Аргиров | 07.08.2017 17:10
Изграждане на канализация
Здравейте, в момента строя нова къща, към която имам одобрен проект за свързване към канализация. Оказа се че в имота имаме връзка към канализацията, но е с около 2 метра по наляво от заложеното по проекта. Въпроса ми е дали ще е проблем да се свържем към старата връзка, тъй като така ще спестим разкопаване на асфалт и тн.
Администратор | 07.08.2017 21:09
Изграждане на канализация
Здравейте, по принцип не е редно. Но ако решите да се свържете към старата канализация - проверете я дали функционира както трябва.
#1726 Енил Енев | 27.07.2017 13:59
Изграждане на канализация
Здравейте! Имаме къща в гр.София, кв.Кръстова Вада, между улиците Емилиян Станев и Вили Казасян. От община Триадица ни отговориха, че вече е одобрена за канализационна експлоатация отсечката по ул.Вили Казасян. Искам да ви попитам - каква е процедурата по свързване на къщата (отклонение) към канализацията. В момента има пусната тръба от къщата към канализацията - може ли да бъде узаконена и пусната в експлоатация или трябва наново да се прави план?
Администратор | 27.07.2017 21:58
Изграждане на канализация
Здравейте, трябва да има изготвен проект за канализационно отклонение и одобрен от ВиК дружеството.
#1547 Георги Минчев | 10.03.2017 19:18
Изграждане на канализация
Здравейте, В с.Равно Поле, общ. Елин Пелин има изградена канализационна мрежа, която се ползва от всички, но не фигурира в никакви документи на община и ВиК като съществуваща. Започнах строеж на къща, за която имам съгласуван и одобрен ВиК проект от гл.арх. на общината с присъединяване към канализационната мрежа. В последствие обаче договора който сключвам с ВиК София област е записано, че предоставят само водоснабдяване към имота. Вече гл.Архитект като човек е друг, съответно при искане към общината за издаване разрешително за ползване (акт16) се сблъскваме със забележка, че договора несъответства с проекта. Възможно ли е да изискат от общината изграждане на септична яма или могат да издадат разрешение за ползване на база тези обстоятелства с одобрен вече проект?
Администратор | 10.03.2017 22:06
Изграждане на канализация
Здравейте, явно ВиК София област не е собственик на канализацията, а общината е собственик, след като са ви издали разрешително за присъединяване към канализационната мрежа. Щом като имате одобрен проект, трябва да ви издадат разрещение за ползване.
#1494 Ваня Петрова | 08.02.2017 14:08
Изграждане на канализация
При извършвано преустройство на обект, съществуващото СКО е от PVC тръби Ф 200, наклон 2% Оразмерителното водно количество е:битово 6 л/сек, дъждовно 45 л/сек, общо 51 л/сек. Ще бъде ли достатъчно съществуващото СКО или трябва да се променя? Благодаря Ви предварително
Администратор | 08.02.2017 22:26
Изграждане на канализация
Здравейте, ние не можем да ви отговорим на този въпрос, това е от компетенция на проектанта. Освен това, от значение е и размера на уличната канализация.
#1351 Йова Атанасова | 01.12.2016 22:31
Изграждане на канализация
На зададения от мен въпрос №1270 за изградената и невъведена в експлоатация канализация подадохме молба до общината за да ни издадат удостоверение което да ни послужи за да предприемем проектиране и получим разрешение за строеж. И изискахме кмета да инициира въвеждането й в експлоатация. Мина месец и не получаваме отговор, като междувременно посещаваме общината. Днес с устен отговор ни препращат ние да си изискаме установителната преписка от ВиК дружеството за канала. Можем ли ние да изискваме преписка. Може ли ние да инициираме въвеждането му в експлоатация. Ако е във Вашите компетенции, молим да ни отговорите. Предварително БЛАГОДАРЯ! Поправка към поставения току що въпрос. Документа е констативен протокол, който ни изпращат да изискаме от ВиК. Поздрави.
Администратор | 02.12.2016 22:03
Изграждане на канализация
Здравейте, щом като не ви отговарят писменно, се счита за мълчалив отказ от страна на общината. Общината следва да изиска служебно това което им трябва от ВиК дружеството а не да праща вас и то устно. Консултирайте се с адвокат.
#1278 Владислава Додева | 20.10.2016 14:16
Изграждане на канализация
Здравейте, моля за Вашето компетентно мнение по следния въпрос. Имам две възможности за изграждане на канализационна система на двуетажна сграда / от 4-6 ползвателя /. Първата възможност е включване към неузаконена канализационна мрежа, като разстоянието до нея е около 50 метра / има достатъчна възможност за наклон /. Втората възможност е заустване към септична яма, която естествено трябва да изградя. Същността на питането е : инвестиционно и законово кой от вариантите е по - добър. Очаквам Вашият отговор. Надявам се, че мога да разчитам на професионална консултация и евентуална връзка с Вас по време на изграждането. Ако се наложи ще приложа и снимки на терена. Успешен ден !
Администратор | 20.10.2016 22:07
Изграждане на канализация
Здравейте, според нормите, септичната яма трябва да е херметизирана, това означава периодично изпомпване. Вие преценете.
#1270 Йова Атанасова | 12.10.2016 18:29
Изграждане на канализация
притежаваме упи. до имота ни има изградена канализация, но не е въведена в експлоатация към вик дружеството само в частта до нашия имот., а се ползва от съседни имоти в частта въведена в експлоатация. дружеството ни отказва присъединяване към канализацията - причина невъведена в експлоатация. строителните книжа са в кметството. разрешението за строеж е издадено от кметството. това ни спъва да предприемем инвестиция в имота си и нарушава правото ни за ползване. какъв документ да изискваме и от кого?, за да може да продължим по нататък и преодолеем спънката. благодарим!
скица водопровод и канализация
Администратор | 12.10.2016 20:58
Изграждане на канализация
Здравейте, не е малка канализационната мрежа в София, която не е приета от вик дружеството и се ползва. Не е необходимо разрешение от него, след като те не са стопани. Единствено ще ви трябва разрешение от общината ако разкопавате улицата, за да се включите.
#1185 Кристиян Христов | 30.08.2016 09:41
Изграждане на канализация
здравейте, както говорихме по телефона изпращам снимки на имота и варианта за извеждане на канал. ще звънна, за да обясня по-подробно.
снимка на терена за канализация изграждане на канализация проект за канализация
Администратор | 30.08.2016 09:58
Изграждане на канализация
Здравейте, ако имате още въпроси, питайте.
#1150 Иван Атанасов | 15.08.2016 23:19
Изграждане на канализация
Здравейте! Имам къща отстояща на 14 метра от уличната канализация, която е на дълбочина около 1 метър.Правилно ли е полагането на 14 м прав участък с наклон от 1,5 см/м и стигайки до уличната тръба да се включа в нея посредством дъга и отвесна тръба с дължина около 0,8 м?И още един въпрос - заустването към уличната тръба дали да бъде под ъгъл 90 градуса или под ъгъл 45 градуса? Благодаря Ви
Администратор | 18.08.2016 00:46
Изграждане на канализация
Здравейте, да правилно е, по добре е 2 дъги по 45 градуса отколкото 1 на 90 гр.. Заустването на 45 градуса.
#1087 димитър | 12.07.2016 12:01
Изграждане на канализация
Здравейте, наскоро си купих къща, която е включена към мръсната канализация но е с интернитови тръби (ф80), които искам да подменя с пвц. Въпроса ми е, как да се включа към главната канализация но по друго трасе различно от това по което минават старите тръби, тъй като по старият път трябва да съборя половината къща а и мястото от където съм намислил да минават новите тръби е много по-кратко и с по-малко чупки. Някъкви документи трябва ли да се вадят и доста скъпо ли ще ми излези това удоволствие. Благодаря предварително!
Администратор | 12.07.2016 22:10
Изграждане на канализация
Здравейте, за всяко ново трасе се изисква проект одобрен от вик дружеството стопанистващо канализацията. Таксите са за проектант, вик дружеството и изпълнителя. На главната страница на сайта има връзка към нормативната уредба, ако желаете прочетете я.
#942 Галина Христова | 04.03.2016 21:58
Изграждане на канализация
Имам на село ЗЕМЕДЕЛСКА земя-1,5 дка, в която има бунгало масивно -20 кв.м./с разрешително/, с партиди за ток и вода. Каква е процедурата за прекарване на мръсен канал до съществуваща канализация на около 100 м. Целият канал ще мине през моето място,а само 2 м ще трябва да се копае от селски черен път. Всички разходи са за ЛИЧНА СМЕТКА.ИМА ЛИ ЕВЕНТУАЛНА ВЪЗМОЖНОСТ КМЕТЪТ ДА НЕ РАЗРЕШИ-нормативи за отказ?
Администратор | 05.03.2016 08:10
Изграждане на канализация
Здравейте, този който експлоатира и поддържа действащата канализация, трябва да ви издаде разрешително за включване след преставяне на проект и заплатени съответни такси. Проверете кой стопанисва канализацията - Общината или вик дружество. Редът и начинът са определени в следната норма - НАРЕДБА № 4 от 14.09.2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи. Проектът е добре да бъде изготвен от специализиран проектант.
#930 Десислава Ласкова | 24.02.2016 14:55
Изграждане на канализация
Имам нужда от смяна на тръби за мръсната вода в двора, в София, кв. Надежда 1, можете ли да дойдете на оглед и плаща ли се?
Администратор | 24.02.2016 19:45
Изграждане на канализация
Здравейте, каква е дълбочината на тръбите за смяна и колко метра ще се сменява? Каква е настилката в двора където ще се сменява тръбата?
#907 Ваня | 26.01.2016 13:09
Изграждане на канализация
Привет! На село при баба доста къщи са с мръсен канал изтичащ в близката река. Наблизо обаче все пак преминава мръсен канал. Какви документи ще са нужни, за да се изгради мръсен канал? Към кого трябва да са адресирани - към кмета на селото, на прилежащата община? Къщите граничат с път от републиканската пътна мрежа. Хубав ден !
Администратор | 26.01.2016 21:38
Изграждане на канализация
Здравейте, с проект одобрен от ВиК дружеството, ако то стопанисва канализацията ви, към която искате да се включите. Ако е изградена от общината, и те я поддържат, съответно от тях.
#860 Мария Дюлгерова | 03.12.2015 12:36
Изграждане на канализация
Моля да ми помогнете. Имот на ул. Райска градина № 16 в Гърдова глава е на септична яма. Желая да се включим към канализационната мрежа. Какви документи и колко ще струва тази услуга. Какви са нашите задължения и документи, които трябва да изпълним.
Администратор | 03.12.2015 18:19
Изграждане на канализация
Здравейте, първо трябва да си намерите проектант който да ви изготви проекта, след което да се внесе във ВиК дружеството за одобрение /като платите съответната такса/. След като имате вече одобрен проект търсите изпълнител.
#706 миро | 26.05.2015 20:52
Изграждане на канализация
здравейте, на село искам да свържа тоалетна чиния към отходната тръба на мивката на кухнята която е в съседство в смисъл кухнята е в по-ниската част на постройката а банята ще е в по-високата, тъй като скоро я купих тази къща и не знам отдолу как е свързано и за да избегна къртене и копане дали е възможно да се свърже към тази тръба която с диаметър не знам точно 2 или 2,5 цола и ще дава ли проблеми с оттичането на мръсотиите от тоалетната без да се запушва и ще мирише ли в кухнята през сифона на мивката. благодаря!
канал на мивка
Администратор | 26.05.2015 22:15
Изграждане на канализация
Здравейте, съветваме ви да не свързвате тоалетната към тази тръба /много е малка/, ще имате проблеми. Тоалетната чиния трябва да е вързана в тръба минимум Ф 100 мм или Ф 110 мм.
#665 Христо | 25.03.2015 00:32
Изграждане на канализация
Каква е процедурата по прекарване на тръби за мръсен канал от съществуваща канализация към имот на окло 100-200 м от нея, (дебели тръби) и каква би била цената?
Администратор | 25.03.2015 09:28
Изграждане на канализация
Здравейте, първо трябва да се изготви проект, който след това да се одобри от вик дружеството стопанистващо канализацията и тогава се изгражда канализацията.
#583 Марио Стамболов | 18.11.2014 18:16
Изграждане на канализация
Изграждане на ревизионна шахта Дълбочина 2,40 Ф 800 Цена?
Администратор | 19.11.2014 09:14
Изграждане на канализация
Здравейте, каква е настилката отгоре? Има ли действаща канализация там където ще се изгражда шахтата? Имате ли проект?
#367 Александър Уков | 18.03.2014 18:55
Изграждане на канализация
Поради смяна на тръбите и изграждане на канализация на нашата улица ("Бял люляк" в "Надежда-4"), имаме поставен срок за изграждане на ревизионна шахта в нашия имот. Изграждате ли такива шахти и колко ще ни струва?
Администратор | 18.03.2014 20:24
Изграждане на канализация
Здравейте, да изграждаме шахти но цената е свързана с дълбочината. Трябва да ни кажете каква ще е дълбочината на шахтата.

Задайте вашият въпрос
Обикновено ще получите отговор в рамките на 24 часа.
Моля, пишете въпросите си на кирилица.

Вашето име:
Email за контакт:
Вашият въпрос:
Анти-спам въпрос:
На колко е равно
(едно + две) =

Към всяко ваше запитване можете да качите снимки.
Това ще спомогне за по-точен отговор.
Снимка 1
Снимка 2
Снимка 3