Вентилационни тръбиВертикалните канализационни клонове не спират до най-високо разположените водочерпни кранове, а продължават на височина над покривите или в подпокривните пространства. Ако при вас не е така, имате нужда от извършване на ВиК ремонт. Продължението се нарича вентилационна тръба и служи за вентилиране не само на сградната канализация, но и на уличната. Във вертикалните клонове на сградната канализация въздухът заедно с газовете е по-лек от външния въздух и излиза през вентилационната тръба, като увлича и въздухът с газовете в сградната и уличната канализация. Уличната канализация ще се вентилира, ако в мазетата или в двора няма отвори (шахти или сифони без вода). Когато има отвори, на мястото на излитащият от вертикалните клонове топъл въздух през по-близките до вертикалния клон отвори ще влиза студен въздух, а примесеният с газове въздух в уличната канализация ще остане, т.е. уличната канализация няма да се вентилира. Това се получава, тъй като съпротивлението на каналите при движение на въздуха, влязъл от близките до вертикалния клон отвори, е по-малко, отколкото съпротивлението на каналите при движение на въздуха, влязъл през отдалечените отвори по уличната мрежа. Вятърът е от значение за вентилирането. ВиК ремонти са задължителни при прекъсването на вентилационната тръба по една или друга причина, и това прекъсване трябва да бъде възстановено. Диаметърът на вентилационната тръба се приема обикновено равен на диаметъра на вертикалния клон.

Източник: Христо Хаджиев - Водоснабдяване и канализация на сгради - 1966

Задайте вашият въпрос
Обикновено ще получите отговор в рамките на 24 часа.
Моля, пишете въпросите си на кирилица.

Вашето име:
Email за контакт:
Вашият въпрос:
Анти-спам въпрос:
На колко е равно
(едно + две) =

Към всяко ваше запитване можете да качите снимки.
Това ще спомогне за по-точен отговор.
Снимка 1
Снимка 2
Снимка 3